Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(5): 231-235, doi: 10.5117/mab.27.16543
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoJ. F. Haccoü
Open Access