Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(5): 236-240, doi: 10.5117/mab.27.16544
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access