Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(5): 208-212, doi: 10.5117/mab.28.16550
AMERIKAANSE STEMMEN OVER DE CONTROLLER’S FUNCTIE
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access