Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(5): 195-203, doi: 10.5117/mab.30.16570
DE INTERNE ACCOUNTANT
expand article infoA. Goudeket
Open Access