Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(5): 232-234, doi: 10.5117/mab.30.16576
BOEKBESPREKING HET VERSLAG VAN DE VERZEKERINGSKAMER OVER HET JAAR 1954
expand article infoH. L. Drost
Open Access