Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(5): 194-201, doi: 10.5117/mab.32.16584
BEDRIJFSLEIDING EN VAKVERENIGINGSPOLITIEK
expand article infoJ. L. Mey
Open Access