Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(5): 205-214, doi: 10.5117/mab.36.16615
ENIGE OPMERKINGEN OVER DE EXTERNE CONTROLE IN HET STAATSAPPARAAT VOLGENS HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE TOT VOORBEREIDING VAN EEN HERZIENING VAN DE COMPTABILITEITSWET
expand article infoS. Deijs
Open Access