Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(5): 198-201, doi: 10.5117/mab.38.16621
LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN INZAKE VERMOGENSTOENAME
expand article infoG. B. A. M. Smulders
Open Access