Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(5): 260-263, doi: 10.5117/mab.42.16636
50 JAAR VERENIGING VAN RIJKSACCOUNTANTS
expand article infoTh. M. H. Bekman
Open Access