Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(5): 264-270, doi: 10.5117/mab.42.16637
FUNCTIE EN TAAK VAN DE (RIJKS)ACCOUNTANT
expand article infoP. Wisse
Open Access