Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(5): 273-282, doi: 10.5117/mab.42.16639
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access