Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(5): 191-197, doi: 10.5117/mab.45.16657
HET HOGER ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS EN HET ACCOUNTANTS BEROEP
expand article infoT. Strijd
Open Access