Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(5): 206-223, doi: 10.5117/mab.45.16659
WERKEN MET GROEPEN IN ORGANISATIE-ADVIESPROJEKTEN
expand article infoM. Rubinstein
Open Access