Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(5): 241-246, doi: 10.5117/mab.49.16668
HET STELSEL VAN WAARDERING EN WINSTBEPALING TOEGEPAST DOOR DE AKZO-GROEP X
expand article infoK. P. G. Wilschut
Open Access