Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 51(5): 222-231, doi: 10.5117/mab.51.16678
HET BEGRIP „VERANTWOORDING” IN VERBAND MET DE ONDERSCHEIDING TUSSEN EEN VERKLARING EN EEN ANDERE MEDEDELING VAN EEN REGISTERACCOUNTANT OMTRENT DE UITKOMST VAN ZIJN ONDERZOEK
expand article infoL. J. M. Roozen
Open Access