Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 51(5): 246-251, doi: 10.5117/mab.51.16682
SRI LANKA: ECONOMISCHE STRUCTUUR EN ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoH. J. Achten
Open Access