Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(5): 187-190, doi: 10.5117/mab.54.16698
OVER LIMPERGS METHODOLOGIE
expand article infoJ. J. Klant
Open Access