Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(5): 191-197, doi: 10.5117/mab.54.16699
GRANDEUR EN ZWAKTE VAN EEN SYSTEEM
expand article infoG. L. Groeneveld
Open Access