Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(5): 213-216, doi: 10.5117/mab.54.16704
ENKELE TRENDS IN DE ONTWIKKELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoA. B. Frielink
Open Access