Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(5): 217-221, doi: 10.5117/mab.54.16705
NAAR AANLEIDING VAN A. B. FRIELINK: „ENKELE TRENDS IN DE ONTWIKKELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP”
expand article infoK. Kruisbrink
Open Access