Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(5): 206-208, doi: 10.5117/mab.57.16720
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access