Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(5): 220-224, doi: 10.5117/mab.59.16731
Boekbesprekingen
expand article info MAB
Open Access