Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(5): 208-217, doi: 10.5117/mab.61.16742
Produkteliminatie: wanneer, waarom?
expand article infoA. C. F. J. Houben, W. G. Nijkamp
Open Access