Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(5): 142-143, doi: 10.5117/mab.63.16752
Column Gedijen op chaos
expand article infoHans Blokdijk
Open Access