Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(5): 202-203, doi: 10.5117/mab.63.16758
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access