Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(5): 178-183, doi: 10.5117/mab.64.16761
Accountantscontrole en rechtmatigheid bij de rijksoverheid
expand article infoW. Veldman
Open Access