Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(5): 191-200, doi: 10.5117/mab.64.16763
Het waardebegrip in de financiering en belegging
expand article infoFrans Tempelaar
Open Access