Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(5): 201-211, doi: 10.5117/mab.64.16764
De waardering van aandelenwarrants en langlopende call-opties
expand article infoC. H. Veld, A. H. F. Verboven
Open Access