Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(5): 212-220, doi: 10.5117/mab.64.16765
Produktaansprakelijkheid en de ontwikkeling van nieuwe Produkten
expand article infoH. A. Ritsema, E. Piëst
Open Access