Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(5): 220-222, doi: 10.5117/mab.64.16766
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access