Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(5): 224-238, doi: 10.5117/mab.66.16780
De markt voor accountantsdiensten in Nederland (deel 3)
expand article infoM. Vriens, P. S. H. Leeflang, E. Rosbergen, T. J. M. Wilms
Open Access