Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(5): 262-270, doi: 10.5117/mab.66.16783
Gebruikersdocumentatie
expand article infoL. Huisman, K. B Spiro
Open Access