Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(5): 254-263, doi: 10.5117/mab.68.16798
Het bancaire toezicht op derivaten
expand article infoR. C. Coppes
Open Access