Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(5): 275-284, doi: 10.5117/mab.68.16800
Marketing als organisatiebrede visie?
expand article infoG. A. W. F. Hijgenaar
Open Access