Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(5): 295-297, doi: 10.5117/mab.68.16803
Kwaliteit van Administratieve dienstverlening (boekbespreking)
expand article infoJ. J. A. Bakker
Open Access