Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(5): 272-273, doi: 10.5117/mab.69.16804
Het MAB feliciteert het NIVRA
expand article infoHans Blokdijk
Open Access