Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(5): 220-229, doi: 10.5117/mab.70.16818
Ontwikkeling van de internal audit functie bij banken
expand article infoJ. Mj. Van Breukelen
Open Access