Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(5): 259-267, doi: 10.5117/mab.72.16840
Alternatieve onderzoeks­ methoden in de ondernemingsfinanciering B53
expand article infoAbe De Jong, C. H. Veld, J. Grazed
Open Access