Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(5): 190-191, doi: 10.5117/mab.76.16867
Overpeinzingen
expand article infoAndré Bindenga
Open Access
Abstract
Hoe denkt een accountant die over afzienbare tijd met pensioen gaat, over de huidige stormen rond het accountantsberoep? Aangezien schrijver dezes in die situatie verkeert, kan hij ten minste drie mogelijkheden naar voren brengen.