Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(5): 196-204, doi: 10.5117/mab.77.16877
Resultaatsturing en kapitaalmarkten
expand article infoH. Vander Bauwhede
Open Access
Abstract
Recente financiële rapporteringsschandalen (Enron, Worldcom) hebben de betrouwbaarheid van het gerapporteerde winstcijfer in vraag gesteld. In dit artikel bespreken we hoe ondernemingen hun resultaat kunnen sturen en hoe we dit resultaatsturingsgedrag kunnen detecteren. We geven ook een overzicht van de academische literatuur inzake resultaatsturing voor kapitaalmarktdoeleinden. Hieruit blijkt dat ondernemingen hun winst sturen rond bepaalde beurstransacties (zoals bijvoorbeeld initial public offerings en secondary equity offerings), om bepaalde streefcijfers te halen en om hun winst te egaliseren. Over de gevolgen van resultaatsturing voor beleggers bestaan in de literatuur tegenstrijdige uitkomsten. Sommige studies besluiten dat de beleggers resultaatsturing onmiddellijk doorzien. Andere studies concluderen dat beleggers slechts na verloop van tijd voor resultaatsturing corrigeren.