Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(5): 235-244, doi: 10.5117/mab.82.16920
De rol van de commissaris
expand article infoAuke De Bos, Mijntje Lückerath-Rovers, Luc Quadackers
Open Access
Abstract
Na de recente beursschandalen en de introductie van nieuwe corporate governance codes hebben commissarissen en toezichthouders een steeds belangrijkere rol gekregen in de ‘checks and balances’ van organisaties. Er is echter nog weinig bekend over de wijze waarop commissarissen hun toezichthoudende rol vervullen. In dit artikel worden commissarissen in profit organisaties vergeleken met commissarissen in nonprofit organisaties. Het betreft een exploratief onderzoek. Het onderzoek is een nadere analyse van de resultaten uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 (De Bos, Lückerath- Rovers en Quadackers, 2007a). De resultaten laten zien dat significante verschillen bestaan tussen commissarissen in profit organisaties en non-profit organisaties.