Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(5): 176-184, doi: 10.5117/mab.86.16943
‘Barnier’ en de professioneelkritische instelling van de accountant
expand article infoNiels Van Nieuw Amerongen, Luc Quadackers
Open Access
Abstract
Barnier presenteert maatregelen die met name op de accountantsorganisatie als geheel zijn gericht, maar die uiteraard een impact hebben op de oordeelsvorming en het gedrag van individuele accountants. Echter, voor de professioneel-kritische instelling van de individuele accountant leiden de maatregelen van Barnier mogelijk niet altijd tot een optimale situatie. Op basis van het professional skepticism model van Nelson (2009) concluderen wij dat de maatregelen van Barnier vooral zijn gericht op het wegnemen van verkeerde prikkels (incentives) bij accountants. Barnier geeft echter onvoldoende expliciete aanknopingspunten met betrekking tot karaktertrekken, kennis, ervaring en training van de accountant.