Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(5/6): 203-208, doi: 10.5117/mab.37.16957
MOTIEVEN BIJ FUSIE, ZOALS WEERGEGEVEN IN DE „BERICHTEN”
expand article infoC. D. Jongman
Open Access