Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(5/6): 205-211, doi: 10.5117/mab.47.16971
OVER HET KWANTITATIEF BENADEREN VAN ORGANISATIES
expand article infoG. C. Nielen
Open Access