Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(5/6): 263-272, doi: 10.5117/mab.47.16975
BESLISSINGSCRITERIA IN DE BEDRIJFSECONOMIE
expand article infoTh. M. A. Bemelmans
Open Access