Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(6): 101-102, doi: 10.5117/mab.1.16992
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article infoJames Polak
Open Access