Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(6): 118-121, doi: 10.5117/mab.1.16994
EFFICIËNTIE
expand article infoI. Roet
Open Access