Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(6): 85-87, doi: 10.5117/mab.2.16999
DE PRIJSVORMING VAN DEN STEDELIJEEN BOUWGROND
expand article infoJ. Siblesz
Open Access