Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(6): 87-89, doi: 10.5117/mab.2.17000
ARCHIEFKLASSIFICATIE
expand article infoH. Hymans
Open Access