Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(6): 89-92, doi: 10.5117/mab.2.17001
BESLECHTE GESCHILLEN: DE GETAXEERDE POLIS
expand article infoA. E. J. Nysingh
Open Access